Synonimy.pl

Synonimy do słowa pustelnia
1. samotnia, erem, eremitorium