Synonimy.pl

Synonimy do słowa samotnia
1. pustelnia, erem, eremitorium