Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozkiełznywać się
1. przenrozpętywać się, oswobadzać się, wyswobadzać się, rozwiązywać się, wyzwalać się, uwalniać się (z więzów)