Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprzestrzenić
1. roznieść, poroznosić, zdekoncentrować, rozprowadzić, rozdmuchać, rozwiać, rozpylić, rozsiać, rozproszyć
2. nadać czemuś rozgłosrozpowszechnić, upowszechnić, rozpropagować, spopularyzować, rozkrzewić, przeszczepić, poszerzyć, wypromować, rozreklamować, umasowić, nagłośnić, rozgłosić, ogłosić (wszem i wobec), umiędzynarodowić, zaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś, wprowadzić coś w modę, podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puścić coś w obieg/świat, zrobić szum wokół czegoś