Synonimy.pl

Synonimy do słowa umiędzynarodowić
1. internacjonalizować, rozpowszechnić, upowszechnić, rozpropagować, wypromować, spopularyzować, umasowić, wylansować, rozgłosić, rozprowadzić, rozprzestrzenić, rozpuścić, zrobić szum wokół czegoś, nadać czemuś rozgłos