Synonimy.pl

Synonimy do słowa upowszechnić
1. rozpowszechnić, rozpropagować, rozkrzewić, wypromować, spopularyzować, udostępnić, umasowić, wylansować, przeszczepić, umiędzynarodowić, roznieść, poroznosić, rozsiać, porozsiewać, rozgłosić, ogłosić (wszem i wobec), rozprowadzić, rozprzestrzenić, rozpuścić, rozszerzyć zasięg czegoś, podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puścić coś w obieg/świat, zrobić szum wokół czegoś, nadać czemuś rozgłos