Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa upowszechnić
1. rozpowszechnić , rozpropagować , rozkrzewić , wypromować , spopularyzować , udostępnić , umasowić , wylansować , przeszczepić , umiędzynarodowić , roznieść , poroznosić , rozsiać , porozsiewać , rozgłosić , ogłosić (wszem i wobec) , rozprowadzić , rozprzestrzenić , rozpuścić , rozszerzyć zasięg czegoś , podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości , puścić coś w obieg/świat , zrobić szum wokół czegoś , nadać czemuś rozgłos