Synonimy.pl

Synonimy do słowa rys
1. przymiot, walor, cecha, właściwość, atrybut, wyróżnik, znamię, parametr, dominanta
2. szkic, opis, charakterystyka, portret, relacja, raport, wizja