Synonimy.pl

Synonimy do słowa sobiepański
1. autokratyczny, samowładny, samowolny, jedynowładczy, hegemonistyczny, dyktatorski, autorytatywny, autorytarny, absolutny, własnowolny, woluntarystyczny, nieograniczony, niedemokratyczny, swawolny