Synonimy.pl

Synonimy do słowa uświadomić
1. uzmysłowić, uprzytomnić, zaznajomić, wtajemniczyć, wytłumaczyć, przedstawić, poinformować, przybliżyć, zaprezentować, oświecić, pouczyć, poinstruować, otworzyć komuś oczy (na coś), zdjąć/zedrzeć komuś bielmo/łuskę/zasłonę z oczu, postawić coś komuś przed oczy, dać komuś coś odczuć, rozproszyć/rozwiać złudzenia, wyprowadzić kogoś z błędu