Synonimy.pl

Synonimy do słowa użyć
1. posłużyć się, zastosować, wykorzystać, skorzystać, wyręczyć się, spożytkować, zużytkować, wziąć, zażyć, uczynić/zrobić użytek z czegoś