Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wykorzystać
1. np. sytuację, możliwości spożytkować , zużytkować , użyć , zastosować , skorzystać , zaczerpnąć , zagospodarować , wyręczyć się , posłużyć się , rozporządzić się , sięgnąć do czegoś , uczynić/zrobić użytek z czegoś
2. wyzyskać , zużyć , wyeksploatować , wyczerpać , wyżyłować , posp. wydoić , posp. wycyckać , obłupić/odrzeć/złupić ze skóry , wycisnąć kogoś jak cytrynę/gąbkę , wycisnąć z kogoś ostatnie soki