Synonimy.pl

Synonimy do słowa zastosować
1. użyć, posłużyć się, wykorzystać, skorzystać, zaaplikować, uczynić/zrobić użytek z czegoś, uciec się do czegoś