Synonimy.pl

Synonimy do słowa unicestwić
1. zniszczyć, zrujnować, zburzyć, spustoszyć, wytępić, wygubić, wytracić, zdematerializować, obrócić coś wniwecz/w gruzy/w perzynę/w popiół/w proch/w ruinę, zgładzić/zetrzeć/znieść coś/kogoś z powierzchni ziemi, zrobić z czegoś/kogoś miazgę, rozbić/zetrzeć/zgnieść coś/kogoś na miazgę
2. np. planypopsuć, udaremnić, zniweczyć, pokrzyżować, przekreślić, utrupić