Synonimy.pl

Synonimy do słowa zniszczyć
1. unicestwić, zniweczyć, wytępić, wyniszczyć, wygubić, wytracić, zdematerializować, zburzyć, zrujnować, rozwalić, porozwalać, zdruzgotać, podruzgotać, znieść, rozsadzić, spustoszyć, posp.rozpieprzyć, posp.rozpirzyć, obrócić coś wniwecz/w gruzy/w perzynę/w popiół/ w proch/w ruinę, rozbić/ roznieść coś w puch, zrównać coś z ziemią, zgładzić/zetrzeć/znieść coś z powierzchni ziemi, nie pozostawić kamienia na kamieniu, rozbić/zetrzeć/ zgnieść coś na miazgę, zrobić z czegoś miazgę
2. np. ubraniezłachmanić, złachać, znosić, zedrzeć, powydzierać, wydrzeć, podrzeć, pozdzierać, wytrzeć, powycierać, zużyć
3. np. zdrowiestargać, spustoszyć, zrujnować, wyczerpać, wycieńczyć, podkopać, osłabić, nadwyrężyć, nadwątlić, nadszarpnąć, sterać