Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zburzyć
1. zniszczyć , zrujnować , zdruzgotać , podruzgotać , rozbić , znieść , wysadzić , rozsadzić , roznieść , spustoszyć , staranować , rozwalić , porozwalać , posp. rozpieprzyć , posp. rozpirzyć , obrócić coś w perzynę/w gruzy , nie pozostawić kamienia na kamieniu
2. np. fryzurę poczochrać , rozczochrać , potargać , stargać , zwichrzyć , rozwichrzyć , rozwiać , zmierzwić , pomierzwić , skołtunić , skotłować , splątać , poplątać , skudlić , skudłacić , skłębić , roztrzepać
3. przen.wprowadzić zamęt zaburzyć , zakłócić , zmącić , zamącić , zdezorganizować , zanarchizować , rozprząc , rozprzęgnąć , rozstroić , rozsadzić , przewrócić/wywrócić coś do góry nogami