Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozprzęgnąć
1. zwolnić z zaprzęgu rozprząc , wyprząc , wyprzęgnąć , odprząc , odprzęgnąć , powyprzęgać , odłączyć od zaprzęgu
2. wywołać zamieszanie rozprząc , zniszczyć , zdezorganizować , rozregulować , zanarchizować , zniweczyć , zachwiać , rozchwiać , rozstroić , zaburzyć , rozsadzić , zmącić , zamącić , wyprowadzić/wytrącić z równowagi , zakłócić równowagę