Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprząc
1. zwolnić z zaprzęgurozprzęgnąć, wyprząc, wyprzęgnąć, odprząc, odprzęgnąć, powyprzęgać, odłączyć od zaprzęgu
2. wywołać zamieszanierozprzęgnąć, zniszczyć, zdezorganizować, rozregulować, zanarchizować, zniweczyć, zachwiać, rozchwiać, rozstroić, zakłócić, zaburzyć, rozsadzić, zmącić, zamącić, wyprowadzić/ wytrącić z równowagi, zakłócić równowagę