Synonimy.pl

Synonimy do słowa wdzięczyć się
1. przymilać się, uśmiechać się, szczerzyć się, mizdrzyć się, krygować się, podlizywać się, przypochlebiać (się), schlebiać, umizgać się, umizgiwać się, płaszczyć się, łasić się, prosić się, nadskakiwać, podkadzać, kadzić, kokietować, czapkować, szczerzyć zęby do kogoś, przewracać/wywracać oczami, robić (do kogoś) słodkie oczy, stawać na dwóch łapkach, leżeć/padać plackiem przed czymś/kimś, kłaniać się komuś nisko/w lansadach, prawić komuś dusery