Synonimy.pl

Synonimy do słowa wieloaspektowość
1. wielowymiarowość, wielowątkowość, wielopłaszczyznowość, wielowarstwowość, różnokierunkowość, wielokierunkowość, wielostronność, wielotorowość, złożoność