Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielowymiarowość
1. przen.wieloaspektowość, wielowątkowość, wielopłaszczyznowość, wielowarstwowość, różnokierunkowość, wielokierunkowość, wielostronność, wielotorowość, złożoność