Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielopłaszczyznowość
1. przen.wieloaspektowość, wielowymiarowość, wielopoziomowość, wielowątkowość, wielowarstwowość, różnokierunkowość, wielostronność, wielorakość, różnorakość, złożoność