Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykiwać
1. pot.wykołować, wykolegować, wyrolować, wymanewrować, nabrać, zbajerować, zabajerować, okantować, wykantować, naciąć, podejść, zmylić, oszkapić, ocyganić, oszukać, okłamać, ołgać, zwieść, naciągnąć, złudzić, okpić, odrwić, oszachrować, zaszachrować, otumanić, przechytrzyć, zbajtlować, posp.orżnąć, posp.oszwabić, wprowadzić kogoś w błąd, wyprowadzić/wywieść kogoś w pole, wystawić kogoś, wystawić kogoś (rufą/tyłem) do wiatru, nabić kogoś w butelkę, posp.wpuścić kogoś w maliny/w kanał, zajść/zażyć kogoś z mańki, wystrychnąć kogoś na dudka, zrobić komuś wodę z mózgu, zrobić z kogoś balona