Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zamknąć
1. np. drzwi pozamykać (na cztery/wszystkie spusty) , przymknąć , domknąć , zatrzasnąć , zaryglować , zasunąć , zawrzeć , przekręcić klucz
2. np. przejazd zastawić , pozastawiać , zagrodzić , pozagradzać , zatarasować , zablokować , zabarykadować , odciąć , poodcinać , pozamykać
3. pot.np. kran zakręcić , pozakręcać , wyłączyć , powyłączać , pozamykać
4. np. firmę polikwidować , zlikwidować , pozwijać , zwinąć , rozwiązać , porozwiązywać , skasować , pokasować , zawiesić , pozawieszać , pozamykać
5. np. przestępcę wsadzić , powsadzać , przymknąć , pozamykać , aresztować , zaaresztować , uwięzić , zatrzymać , internować , przyskrzynić , zapudłować , zapuszkować , zwinąć , pojmać , posłać kogoś za kratki , wpakować kogoś do mamra , wsadzić kogoś do ciupy , pozbawić kogoś wolności , osadzić kogoś w areszcie
6. np. posiedzenie zakończyć , skończyć , sfinalizować , zawiesić