Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa łachmaniarz
1. nędzarz , biedak , biedny , ubogi , obszarpaniec , obdrapaniec , oberwaniec , obdartus , łazarz , łapserdak , łachmyta , szmaciarz , dziad , dziadyga , żebrak , golec , golas , pauper , parias , posp. gołodupiec , posp. wycieruch , hołysz
2. †zbieracz szmat szmaciarz , gałganiarz