Synonimy.pl

Synonimy do słowa domysł
1. domniemanie, podejrzenie, przypuszczenie, supozycja, hipoteza, przeczucie, przewidywanie, presumpcja, teoria, teza, koniektura