Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa domysł
1. domniemanie , podejrzenie , przypuszczenie , supozycja , hipoteza , przeczucie , przewidywanie , presumpcja , teoria , teza , koniektura