Synonimy.pl

Synonimy do słowa przypuszczenie
1. domysł, domniemanie, supozycja, hipoteza, przeczucie, podejrzenie, presumpcja, teoria, teza, koniektura