Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przypuszczenie
1. domysł , domniemanie , supozycja , hipoteza , przeczucie , podejrzenie , presumpcja , teoria , teza , koniektura