Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa domniemanie
1. domysł , podejrzenie , przypuszczenie , przewidywanie , supozycja , hipoteza , założenie , przeczucie , teoria , teza , presumpcja , koniektura