Synonimy.pl

Synonimy do słowa domniemanie
1. domysł, podejrzenie, przypuszczenie, przewidywanie, supozycja, hipoteza, założenie, przeczucie, teoria, teza, presumpcja, koniektura