Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa założenie
1. hipoteza , koncepcja , wytyczna , przypuszczenie , domniemanie , podejrzenie , supozycja , teza , teoria , przesłanka
2. np. klasztoru, wsi erekcja , ufundowanie , fundacja , hist. lokacja
3. pot.np. płaszcza zakład , obrąbek , obrębek , obszycie , obręb