Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa teza
1. założenie , supozycja , przypuszczenie , domysł , domniemanie , hipoteza , teoria , koncepcja , pogląd , sąd , zdanie , koncept , sugestia
2. przesłanie , posłanie , myśl (przewodnia) , idea , znaczenie