Synonimy.pl

Synonimy do słowa gorzeć
1. † a. podnpalić się, płonąć, fajczyć się, † a. podngoreć, stać w płomieniach
2. przen np. nienawiścią, miłościąpłonąć, pałać, dyszeć, żywić, zionąć, ziać, wrzeć, (nienawiści, wstydu itp.)nie posiadać się z
3. przenbłyszczeć (się), lśnić (się), jaśnieć (blaskiem), połyskiwać, pobłyskiwać, szklić się, mienić się, skrzyć (się), iskrzyć się, jarzyć się, żarzyć się, płonąć, świecić (się), pałać
4. przenrumienić się, płonąć, kraśnieć, czerwienić się, czerwienieć, purpurowieć, pąsowieć, rozogniać się, poetkrwawić się, † a. poetpłonić się