Synonimy.pl

Synonimy do słowa płonąć
1. palić się, buzować (się), fajczyć się, † a. podngorzeć, † a. podngoreć, stawać w płomieniach
2. jaśnieć blaskiembłyszczeć (się), lśnić (się), świecić (się), połyskiwać, pobłyskiwać, pałać, promienieć, szklić się, mienić się, skrzyć (się), iskrzyć się, jarzyć się, żarzyć się
3. przengorzeć, pałać, dyszeć, żywić, zionąć, ziać, wrzeć, nie posiadać się z gniewu, nienawiści itp.
4. przenrumienić się, czerwienić się, gorzeć, czerwienieć, pąsowieć, purpurowieć, kraśnieć, rozogniać się, poetkrwawić się, † a. poetpłonić się, oblewać się/okrywać się pąsem/purpurą/ rumieńcem