Synonimy.pl

Synonimy do słowa mienić się
1. błyszczeć (się), lśnić (się), szklić się, skrzyć (się), iskrzyć się, jarzyć się, żarzyć się, srebrzyć się, jaśnieć (blaskiem), połyskiwać, pobłyskiwać, płonąć, pałać, świecić (się), pstrzyć się
2. † a. podnnazywać się, zwać się, mianować się, uważać się za kogoś, podawać się za kogoś