Synonimy.pl

Synonimy do słowa mienie
1. majątek, dobytek, dobra, aktywa, ruchomość, środki, własność, krwawica, chudoba, majętność, stan posiadania, wartości majątkowe