Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa mienie
1. majątek , dobytek , dobra , aktywa , ruchomość , środki , własność , krwawica , chudoba , majętność , stan posiadania , wartości majątkowe