Synonimy.pl

Synonimy do słowa majętność
1. posiadłość, dobra, ziemia, majątek, włości, własność ziemska
2. mienie, dobytek, dorobek, krwawica, aktywa, inwentarz, środki, ruchomość, stan posiadania, dobra doczesne
3. bogactwo, fortuna, dostatek, zamożność, dobrobyt, zasobność