Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa majętność
1. posiadłość , dobra , ziemia , majątek , włości , własność ziemska
2. mienie , dobytek , dorobek , krwawica , aktywa , inwentarz , środki , ruchomość , stan posiadania , dobra doczesne
3. bogactwo , fortuna , dostatek , zamożność , dobrobyt , zasobność