Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa inwentarz
1. dobytek , aktywa , środki , mienie , majątek , ruchomość , dobra , dorobek , majętność , stan czynny/posiadania
2. rejestr , wykaz , lista , spis , ewidencja , zestawienie , wyszczególnienie