Synonimy.pl

Synonimy do słowa inwentarz
1. dobytek, aktywa, środki, mienie, majątek, ruchomość, dobra, dorobek, majętność, stan czynny/posiadania
2. rejestr, wykaz, lista, spis, ewidencja, zestawienie, wyszczególnienie