Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieokreśloność
1. nieprecyzyjność, niejasność, dwuznaczność, niejednoznaczność, ogólnikowość, nieuchwytność, mglistość, mętność, nieprzejrzystość, niewyrazistość
2. nieograniczoność