Synonimy.pl

Synonimy do słowa ogłosić
1. obwieścić (wszem i wobec), oznajmić, rozgłosić, porozgłaszać, zakomunikować, zaanonsować, zapowiedzieć, powiadomić, poinformować, deklarować, zadeklarować, proklamować, upowszechnić, promulgować, odtrąbić, otrąbić, roztrąbić, † a. podnzwiastować, podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puścić coś w obieg/ świat
2. wydać, opublikować, wydrukować, rozpowszechnić/ udostępnić/wydać drukiem