Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ogłosić
1. obwieścić (wszem i wobec) , oznajmić , rozgłosić , porozgłaszać , zakomunikować , zaanonsować , zapowiedzieć , powiadomić , poinformować , deklarować , zadeklarować , proklamować , upowszechnić , promulgować , odtrąbić , otrąbić , roztrąbić , † a. podn zwiastować , podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości , puścić coś w obieg/ świat
2. wydać , opublikować , wydrukować , rozpowszechnić/ udostępnić/wydać drukiem