Synonimy.pl

Synonimy do słowa odtrąbić
1. pot.przen.otrąbić, roztrąbić, ogłosić, obwieścić, rozgłosić, porozgłaszać, zakomunikować, zadeklarować, oznajmić, powiadomić, poinformować, rozkrzyczeć, upowszechnić, rozpropagować, podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puścić coś w obieg/świat