Synonimy.pl

Synonimy do słowa pogubić się
1. stracić orientacjępobłądzić, zbłądzić, zabłądzić, zgubić się, zagubić się, zabłąkać się, zatracić się, stracić/zgubić/zmylić drogę
2. zostać zagubionymzgubić się, zagubić się, podziać się, zapodziać się, zawieruszyć się, rozpłynąć się, zarzucić się, zniknąć (jak kamfora), poznikać, zginąć, zaginąć, poginąć, zdematerializować się, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę), zapaść się pod ziemię
3. przen.zaplątać się, zamotać się, poplątać się, zakałapućkać się, zagmatwać się, pomieszać się, stracić rachubę/wątek