Synonimy.pl

Synonimy do słowa zgubić się
1. stracić orientacjęzagubić się, pogubić się, zabłąkać się, zatracić się, pobłądzić, zbłądzić, zabłądzić, stracić/ zgubić/zmylić drogę
2. zostać zagubionymzagubić się, podziać się, pogubić się, zapodziać się, zawieruszyć się, rozpłynąć się, zarzucić się, zniknąć (jak kamfora), poznikać, zginąć, zaginąć, poginąć, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę), zdematerializować się, zapaść się pod ziemię
3. przen.zaplątać się, zamotać się, pogubić się, stracić rachubę/wątek