Synonimy.pl

Synonimy do słowa zagubić się
1. stracić orientacjęzgubić się, pogubić się, zatracić się, zabłąkać się, pobłądzić, zbłądzić, zabłądzić, stracić/ zgubić/zmylić drogę
2. zostać zagubionymzgubić się, podziać się, pogubić się, zapodziać się, zawieruszyć się, rozpłynąć się, zarzucić się, zniknąć (jak kamfora), poznikać, zginąć, zaginąć, poginąć, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę), zdematerializować się, zapaść się pod ziemię, dostać kamfory/nóg
3. przen.zaplątać się, zamotać się, pogubić się, stracić rachubę/ wątek