Synonimy.pl

Synonimy do słowa zarzucić się
1. pot.zawieruszyć się, zagubić się, zgubić się, podziać się, pogubić się, zapodziać się, rozpłynąć się, zdematerializować się, zniknąć (jak kamfora), poznikać, zginąć, zaginąć, poginąć, zapaść się pod ziemię, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę)