Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zarzucić się
1. pot. zawieruszyć się , zagubić się , zgubić się , podziać się , pogubić się , zapodziać się , rozpłynąć się , zdematerializować się , zniknąć (jak kamfora) , poznikać , zginąć , zaginąć , poginąć , zapaść się pod ziemię , przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę)