Synonimy.pl

Synonimy do słowa pookrywać
1. okryć, poprzykrywać, przykryć, ponakrywać, pokryć, nakryć, pozakrywać, poosłaniać, osłonić, pozawieszać, zawieść, pootulać, otulić, obtulić, poobwijać, obwinąć, pozawijać, zawinąć, poowijać, owinąć, owić, spowić, spowinąć, pookręcać, okręcić, okutać, zakutać, omotać, zamotać, nasunąć
2. np. o śniegupowlec, obsypać, osypać, pozasypywać, zasypać, oprószyć, przyprószyć, owiać, pozawiewać, zawiać, poobrzucać, obrzucić, ponarzucać, narzucić, poobkładać, obłożyć, zalec, zalegnąć, osiąść