Synonimy.pl

Synonimy do słowa prawo
1. prawodawstwo, ustawodawstwo, legislacja, prawoznawstwo, jurysprudencja, zbiór praw
2. praworządność, sprawiedliwość, Temida, ramię/ręka/ wymiar sprawiedliwości
3. norma (prawna), nakaz, przepis, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, dekret, hist.ukaz
4. uprawnienie, przywilej, uprzywilejowanie, roszczenie, prerogatywa, tytuł