Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przyklasnąć
1. zaakceptować , zaaprobować , uznać , pochwalić , zatwierdzić , przystać , przyzwolić , zezwolić , dopuścić , przytaknąć , podn. pobłogosławić , zgodzić się , przychylić się , opowiedzieć się za czymś , być za czymś , dać (na coś) placet , wyrazić na coś zgodę , udzielić aprobaty , podpisać się (obiema rękami) pod czymś