Synonimy.pl

Synonimy do słowa zgodzić się
1. przychylić się, przystać, uznać, zaakceptować, zaaprobować, przyzwolić, pozwolić, zezwolić, zatwierdzić, przytwierdzić, przyklasnąć, przytaknąć, przyznać komuś rację, być z kimś jednej myśli, podzielić poglądy/przeko-nanie z kimś, dać (na coś) placet, dać/zostawić komuś wolną rękę, wyrazić na coś zgodę, udzielić aprobaty
2. †przyjąć pracęzatrudnić się, nająć się, wynająć się, zaangażować się