Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozwolić
1. dozwolić, przyzwolić, zezwolić, przystać, zaakceptować, zaaprobować, zatwierdzić, przytaknąć, uprawnić, upoważnić, usankcjonować, autoryzować, przyklasnąć, zgodzić się, przychylić się, opowiedzieć się za czymś, wyrazić na coś zgodę, dać (na coś) placet, dać/zostawić komuś wolną rękę, udzielić aprobaty/przyzwolenia
2. np. o okolicznościachumożliwić, dopuścić, dać