Synonimy.pl

Synonimy do słowa dozwolić
1. pozwolić, przyzwolić, zezwolić, zgodzić się, przystać, zaakceptować, zaaprobować, udzielić aprobaty, zatwierdzić, przytaknąć, uprawnić, upoważnić, usankcjonować, autoryzować, przychylić się, przyklasnąć, opowiedzieć się za czymś, wyrazić na coś zgodę, dać (na coś) placet, dać/zostawić komuś wolną rękę, udzielić przyzwolenia