Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dozwolić
1. pozwolić , przyzwolić , zezwolić , zgodzić się , przystać , zaakceptować , zaaprobować , udzielić aprobaty , zatwierdzić , przytaknąć , uprawnić , upoważnić , usankcjonować , autoryzować , przychylić się , przyklasnąć , opowiedzieć się za czymś , wyrazić na coś zgodę , dać (na coś) placet , dać/zostawić komuś wolną rękę , udzielić przyzwolenia