Synonimy.pl

Synonimy do słowa zezwolić
1. pozwolić, dozwolić, przyzwolić, przystać, zaakceptować, zaaprobować, zatwierdzić, przytaknąć, przyklasnąć, uprawnić, upoważnić, usankcjonować, autoryzować, zgodzić się, przychylić się, opowiedzieć się za czymś, udzielić aprobaty/przyzwolenia, wyrazić na coś zgodę, dać (na coś) placet, dać/zostawić komuś wolną rękę
2. umożliwić, dopuścić, dać