Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zaakceptować
1. zaaprobować , uznać , pochwalić , potwierdzić , zatwierdzić , przystać , uwzględnić , przytaknąć , pozwolić , przypieczętować , przyzwolić , zezwolić , usankcjonować , autoryzować , dopuścić , ścierpieć , przyklasnąć , przychylić się , zgodzić się , udzielić aprobaty , wyrazić na coś zgodę , opowiedzieć się za czymś , dać (na coś) placet , dać/zosta-wić komuś wolną rękę , podpisać się (obiema rękami) pod czymś
2. pogodzić się , podporządkować się , poddać się , zdzierżyć , oswoić się z czymś , przyjąć coś z rezygnacją , przyzwyczaić się do myśli